Безплатни уебинари – младите хора и силата на възстановените пространства

Община Габрово е партньор в проекта “Place out!”. Той представлява инициатива, насочена към повишаване на младежката активност и лидерство в извънградските райони на Европейския съюз. Чрез прилагането на градското възстановяване – концептуална рамка за подобряване на физическите и екологичните аспекти на районите – проектът има за цел да насърчи младите хора в ръководенето на политики за устойчиво възстановяване на селските територии в Европа.

Всеки, който желае може да се запише и вземе участие в безплатни онлайн семинари и работилници, провеждани през март и април месец, под надслов: Отключете силата на пространственото обновление: Присъединете се към нашия безплатен онлайн уебинар!

Уебинарите са на английски език!

Насочени са към младежи и организации, които се занимават с младежи, НПО, училища, общини.

13 март (сряда), от 17 ч. българско време – Процес на обновяване на пространство: Теоретична рамка и практически преглед. Може да се регистрирате на следния линк: https://www.eventbrite.com/e/space-regeneration-process-theoretical-framework-and-practical-overview-tickets-839972088127?aff=odcleoeventsincollection 

20 март (сряда), от 17 ч. българско време – Пространствата – опит за възстановяване и процеси на териториално развитие. Може да си запазите място на следния линк: https://www.eventbrite.com/e/spaces-regeneration-experiences-and-territorial-development-processes-tickets-840032418577?aff=odcleoeventsincollection 

27 март (сряда), от 17 ч. българско време – Европейски проектен дизайн за възстановяване на пространства. Може да си запазите място на следния линк: https://www.eventbrite.com/e/eu-project-design-for-spaces-regeneration-tickets-840040522817?aff=odcleoeventsincollection 

03 април (сряда), от 17 ч. българско време – Културно-ориентирано регенериране на пространства в Европа. Може да си запазите място на следния линк: https://www.eventbrite.com/e/culture-driven-space-regeneration-in-europe-tickets-840104584427?aff=erelpanelorg

10 април (сряда), от 17 ч. българско време – Семинар: Процеси на участие и съвместно проектиране за регенерация на пространства. Може да си запазите място на следния линк:https://www.eventbrite.com/e/workshop-participatory-processes-and-co-design-for-spaces-regeneration-tickets-840155316167?aff=odcleoeventsincollection

17 април (сряда), от 17 ч. -Работилница: Комуникация, ангажираност и изграждане на общност. Може да си запазите място на следния линк: https://www.eventbrite.com/e/workshop-communication-engagement-and-community-building-tickets-840195345897?aff=odcleoeventsincollection

24 април (сряда), от 17 ч. – Колаборативни пространства за съвместна работа в извънградски райони. Може да си запазите място на следния линк: https://www.eventbrite.com/e/collaborative-co-working-spaces-in-non-urban-areas-tickets-840199408047?aff=odcleoeventsincollection 

Основната цел на “Place Out!“ е възраждане на райони, чрез възможности за учене за младите хора, живеещи в тях. Изоставените, неизползваеми или недостатъчно използвани сгради са често срещани. Празни площи, неизползвани училища, фабрики или земи могат да окажат отрицателно въздействие върху качеството на живот на жителите и привлекателността на територията, но и представляват неизползван потенциал и пропуснати възможности за местните общности.

Вместо да останат занемарени, ЕС дава гласност на вдъхновяващи трансформации, при които тези пространства са се превърнали в опорни точки на положителна промяна. Изоставените сгради се възраждат като оживени обществени центрове, в които се провеждат събития и семинари, които съживяват социалното взаимодействие и културната жизненост. Творческите центрове разцъфтяват с артистично изразяване, привличайки туристи и засилвайки културната идентичност на територията. Обществените пространства се преосмислят като зони за отдих, младежки зони, паркове, детски площадки и зелени площи, които насърчават физическото и психическото благополучие. 

“PlaceOut!” е част от европейската програма „Обединена европейска младеж“ (Ключово действие 3 на програма “Еразъм+”), която има за цел да изгради мрежи в тясно сътрудничество с младите хора за насърчаване на регионалните партньорства. Съвместните действия на десет партньори по проекта “Place Out!” се провеждат в четири проектни територии в Испания, Гърция, Италия и България.

Повече информация за самия проект може да намерите на сайта Place Out!

А платформата за записване може да намерите ТУК 

Facebook

Сайтът е разработен по проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.