Младежки парламент и политики

Младежкият парламент е самоуправляваща се организация от млади хора над 15 години, която не е политически ангажирана. Парламентът има за цел да провокира, изказва мнение, насочва и влияе върху политиките за младите хора, да комуникира с институциите и младежите, да инициира събития и кампании. С други думи – да направи така, че гласът и желанията на младите хора в Габрово да бъдат чути и взети предвид. Той подпомага също така личностното изграждане и развитие на младите хора като свободни граждани на демократично общество чрез създаване на условия за осъществяване на инициативи и реализиране на ученически и младежки дейности.

Неговите членове са овластени да предлагат решения, идеи за справянето с проблеми, засягащи обществени, социални, екологични, дигитални и други сфери. Този колектив от млади хора има за своя първостепенна цел да се включи активно в развитието и прогреса на нашето общество и да се бори за едно по-добро и по-светло бъдеще. Всеки младеж, на възраст между 15-25 г., може да стане член на младежката организация. Заповядайте да разгледате повече за дейността на Младежки парламент Габрово!

Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“

Националният конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ се организира от Националното сдружение на общините в Република България (www.namrb.org ). Конкурсът се

Прочетете повече »

Представители на Младежки парламент – Габрово се срещнаха с преподаватели по право във ВТУ

Продължава работата на Младежки парламент – Габрово. Неговият председател Никол Лалева, представители на парламента и Младежки център – Габрово се срещнаха с преподаватели по право

Прочетете повече »