За проекта

Проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“

Финансиране чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП)
Стойност 3 836 710.46 лв., от които:
– 3 261 203.89 лв. – средства от ФМ на ЕИП
– 575 506.57 лв. – национално съфинансиране
Продължителност на проекта 42 месеца (20.10.2020 г. – 20.04.2024 г.)

Аз съм проектът, който ще даде на Габрово Младежки център за млади хора на възраст от 15 до 29 години. Той ще бъде красив и съвременен. Ще се помещава в сградата на бившия Летен театър, която ще бъде изцяло преустроена, обзаведена и оборудвана, с реконструиран амфитеатър и съоръжения към него. До него ще бъде построена нова сграда, в която ще могат да се настанят 35 души – гости и партньори на Младежкия център. Външните пространства ще бъдат благоустроени и озеленени, а транспортния и пешеходен достъп подобрен.

Аз съм проектът, чрез който в обновената сграда ще бъдат създадени младежки пространства в четири направления:

Направление за младежко лидерство – отворена зона с кафене и споделено работно пространство за достъп до компютри и принтери/плотери, библиотека, фонотека, многофункционална зала с мултимедия и оборудване за големи публични събития и пространства за обучения, дебати, игри, култура, творчески дейности и насърчаване на предприемачеството.
Направление за култура, екология и творчески активности със звукозаписно студио, студио за производство и прожекция на филми, зона с изложбено пространство, зала за танци и репетиции с озвучителна и осветителна техника.  
Направление за спорт и физическа активност, където ще бъдат създадени условия за различни спортни дейности.
Направление за здраве и благополучие, където на открито ще бъдат създадени условия за органично градинарство, отглеждане на плодове, зеленчуци и растения.

Новият Младежки център ще бъде притегателно място за младежи на възраст между 15 и 29 години; ученици, застрашени от отпадане или отпаднали от образователната система; младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места или в икономически по-слабо развити райони. С тях ще работят младежки работници и образователни медиатори, обучени в съответствие с националните стандарти за младежка работа. Новият център ще стане място за срещи с други служители на младежки центрове, родители, учители, представители на общността. Всички заедно ще направят така, че младите хора да припознаят Младежки център – Габрово като тяхното място за развитие и подкрепа.

Аз съм проектът, чрез който ще бъде проучен норвежкият опит в младежките политики, ще се реализират младежки инициативи, фестивали, хепънинги, забави и какво ли още не. Защото младите хора са бъдещето на Габрово и те заслужават своя територия и пространство.

Аз съм проектът, с който ще бъде поставено началото, на всичко онова, което тепърва ще се случи и за което ще се говори дълго и постоянно…

Партньори

Технически университет Габрово

Университетски колеж за зелено развитие

Сайтът е разработен по проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.