Рисуваме женската сила и смелост в деня срещу насилието над жени

Младежки център Габрово Ви кани на 25 ноември, събота, в 11 ч., в художествена галерия „Христо Цокев“, да рисуваме заедно женската сила и смелост!

Събитието е посветено на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените – 25 ноември – и има за цел да увеличи информираността на обществото за проблема, да подкрепи жертвите на насилие и да обедини повече хора в търсенето на решение.

В съботния ден каним всички младежи между 15 и 29 години, а и всички любители на изкуството – малки и големи – да се присъединят към нас. Мотото на творческата ни работилница е “Рисуваме женската сила и смелост“. Всеки е добре дошъл да изобрази на хартия своето тълкувание на темата и по този начин да подкрепи, да насърчи към промяна, да предизвика обществото да говори и подаде ръка, да търси работещи решения.

Поканили сме и ментори – габровски художници, които да ни помогнат да избистрим идеите си и да ги представим по най-добрия начин.

Резултатът от творческия ни ден ще пътува през следващите 16 дни в различни институции и ще включи Габрово в 16-те дни на активизъм срещу насилието, основано на пола. Ще завършим на 10 декември – Денят на човешките права.

По време на събитието е организиран специален кът с материали и книжки с информация за видовете домашно насилие, телефони, на които може да се получат съвети и помощ, стикери в подкрепа на каузата, книжки за младежите на тема любовта и половото съзряване и други.

Насилието върху жени и момичета е едно от най-широко разпространените и груби нарушения на правата на човека в нашия свят днес. До голяма степен то остава неотчетено поради мълчанието на пострадалите, резултат от обществената стигма, която все още съпътства тормоза, както и от липсата на адекватни присъди за насилниците.

Според данни на НСИ един от най-честите извършители на насилие над жени е техният интимен партньор, като това включва нежелани преживявания с настоящ и/или бивш/и партньор/и, като се обхващат психическо, сексуално и
физическо насилие (включително заплаха). Данните от изследването показват, че 20.5% от жените на възраст 18 – 74 г. в страната, които в момента имат или някога са имали партньор, са преживели един или повече случаи на насилие от
интимен партньор. Младите жени (на възраст между 18 и 29 години) са изложени на най-голям риск от насилие от интимен партньор в сравнение с жените от други възрастови групи. Всяка трета жена на възраст 18 – 29 г. е била насилвана от настоящ или бивш партньор (36.3%). Сред жените на възраст 30 – 44 г. относителният дял на преживелите насилие от партньор е 22.5%.

По данни от изследването 5.9% от жените на възраст 18 – 74 г., през целия си живот като възрастни, са преживели физическо насилие (включително заплахи) или сексуално насилие от лица, различни от партньора им.

12.2% от жените на възраст 18 – 74 години в страната са преживели сексуален тормоз на работното място от мъж.

Цялото проучване можете да видите в този линк

***

Фондация „Асоциация Анимус“  – неправителствена организация, която работи в подкрепа на хора, преживели насилие – Фондация “Асоциация Анимус” | Център за възстановяване, консултиране, психотерапия и психоанализа (animusassociation.org)

Български фонд за жените (БФЖ) – българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация. – Начало – BGFundForWomen

LoveGuide – сайт за тийнейджъри, посветен на сексуалното образование Loveguide – позитивно, честно и проверено за любовта и секса  

***

Дейностите на Младежки център – Габрово се изпълняват по проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021

 

 

 

 

Facebook

Сайтът е разработен по проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.